1. Sprzedaż odbywa się wysyłkowo za pośrednictwem sieci Internet.
 2. .Zamówienia można składać za pośrednictwem strony http://divetolive.pl
 3. Zamówienie musi zawierać poprawny adres oraz numer telefonu kontaktowego.
 4. Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie odnotowania płatności na koncie.
 6. Zamówienie trafia do realizacji w tym samym dniu, maksymalnie do 48 godzin, jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub możliwy do zamówienia u dostawców. W przypadku braku towaru objętego zamówieniem, klient natychmiast informowany jest o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację i podejmuje decyzję (rezygnacja z brakującego towaru, dłuższy czas oczekiwania lub całkowita rezygnacja z zamówienia. Zwrot kwoty następuje na podany w mailu nr konta.
 7. Klient nie może wprowadzić zmian w potwierdzonym zamówieniu.
 8. Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia.
 9. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania akcji promocyjnych i kończenia ich w dowolnym momencie.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia (brak towaru, inne przyczyny), firma niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie, a ewentualna przedpłata zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
 12. Klient zgodnie z polskim prawem ma prawo do zwrotu towaru.
  – Warunkiem zwrotu jest poinformowanie firmy o chęci zwrotu Emilem  w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki – listem poleconym lub paczką, a następnie bezzwłoczne odesłanie towaru w stanie nienaruszonym (produkt nowy, nieużywany).
 13. Zapłatę za towar zwracamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na wskazany rachunek bankowy.
 14. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 15. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt odbiorcy.
 16. Reklamacje należy składać pisemnie (bezpośrednio na adres Emilem kontakt@divetolive.pl.)
 17. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
  Reklamacja powinna zawierać
  – opis wady oraz zakres żądań.
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości usunięcia wady, wymieniamy uszkodzony towar na pełnowartościowy lub zwracamy zapłatę.
  – Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem lub na nasz koszt.
  – Wszelkie należności regulujemy przelewem bankowym.
 18. W przypadku zaginięcia towaru firma zwraca dokonaną przedpłatę. Zwrot wpłaconej kwoty poprzedza proces reklamacyjny w firmie transportowej i następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi potwierdzającej fakt zaginięcia przesyłki. (Reklamację składamy my) na wniosek zamawiającego.
 19. Czas rozpatrzenia reklamacji zależy od przewoźnika wykonującego usługę dostawy towaru.
  Podstawą reklamacji nie może być różnica w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanych na naszej stronie www, co może wynikać z innych ustawień monitora klienta.
  Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem i sklepem divetolive.pl
  Umowa sprzedaży towaru zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów. Zgodnie z zapisami ustawy Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub usunięcia z naszej bazy danych. Dane osobowe nigdy nie są udostępniane żadnym osobom lub podmiotom trzecim i służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w naszym sklepie.
  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 20. W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, masz prawo do ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 10 dni. od otrzymania towar